Tour 2002 Open Air`s 2003 Tour 2004
  Lausitzring 2005